Bild på Gränna Adventkyrka
Gränna Adventkyrka

Välkommen till Gränna Adventkyrka!

Vi träffas regelbundet i Gränna Adventkyrka, Brahegatan 46 (strax norr om torget mittemot Swedbank). Lördagar kl. 10:00 bibelstudium och 11:30 gudstjänst. Ofta har vi gemensam måltid öppen för alla efter gudstjänsten.

Hälsomöten i Gränna:

Adventkyrkan i Gränna inbjuder till hälsomöten varje vecka under mottot Frisk och Smart. Det blir ett nytt tema varje månad under hela året och januari inleds med Smarta val som kan förvandla ditt liv. Det första mötet blir den 17 januari kl. 19:00 och sedan följer ett nytt möte varje vecka. Mötena inleds med ett program från LifeStyle TV och avslutas med en enkel fika och samtal om det aktuella programmet. Adventkyrkan arrangerar också ett Hälsoexpo på Ribbaskolan i Gränna den 29 januari där besökarna får gratis undersökning och hälsoråd av läkare och annan personal.

Se nedan eller klicka på länken ”Kalender” för övriga aktiviteter under veckan

Tisdagar: 19:00 Frisk och Smart

Fredagar: 19:00 Bibelsamtal

Lördagar: 10:00 Bibelstudium, 11:30 Gudstjänst

Gränna Adventkyrka
Brahegatan 46, 563 32 GRÄNNA