Jesus- vår advokat

Vem är/var Jesus?

En påhittad figur? Eller var han en människa som levde för ca 2000 år sedan, var snäll och sade en massa fina saker, men som nu är död?

Ja, Jesus var snäll och sade en massa fina saker. Men han är mycket mer än det...

Vem Jesus var har stor betydelse för oss alla. Om Jesus aldrig har funnits är den kristna tron ett stort skämt. Om han har funnits, men inte var Guds Son, är den kristna tron fortfarande ett stort skämt. I så fall hade människorna som korsfäste Jesus rätt när de sade att Jesus var en bedragare, eftersom han själv sade sig vara Guds Son. Och om Jesus var en bedragare finns det naturligtvis ingen anledning att tro att han kan frälsa oss till evigt liv. Därför är det av avgörande betydelse för var och en att ta reda på vem Jesus var.

Hur kan man få reda på vem Jesus var?

Nästan allt material om Jesus finns i Bibeln, och det enda sättet att lära känna Jesus ordentligt är att läsa Bibeln. Svaret på frågan om Jesus är Guds Son och vårt enda hopp om frälsning, beror alltså på om Bibeln är sann eller inte, och enda sättet att ta reda på dess trovärdighet är att läsa den och själv bilda sig en uppfattning. Vi kan aldrig överlåta denna viktiga sak åt andra.

Vad Bibeln mer säger om Jesus

Enligt Bibeln är Jesus Guds Son, en av de tre personerna i Gudomen - Fadern, Sonen och Anden. Han är vår Skapare, han har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Han är den som håller uppe hela universum. Han är fullkomlig kärlek, vilket bevisades i hans död på korset. Han är vår försvarare och vill inte att en enda människa ska gå förlorad. Under sin tid här på jorden var han sann människa och sann Gud, en sak som vi inte kan förstå. Men om Jesus inte varit både människa och Gud, hade han aldrig kunnat frälsa oss genom att dö på korset och sedan uppstå ur graven Han är ett med Fadern och han kom till jorden för att visa hurdan Gud är. Tyvärr hade människorna fått en bild av Gud som sträng som inte ville alla människors bästa. Jesus visar den sanna bilden av Gud. Han är vårt enda hopp om frälsning. Enda vägen till evigt liv är att ta emot att Jesus har dött för våra synder. Det är en gåva som är gratis.

Gränna Adventkyrka
Brahegatan 46, 563 32 GRÄNNA