Välkommen till Gränna Adventkyrka

Gränna Adventkyrka

Vi träffas regelbundet i Gränna Adventkyrka, Brahegatan 46.

 

Bibelstudium, lördagar kl. 10:00.

Gudstjänst, lördagar kl. 11:30.

 

Vanligtvis sänder eller lägger vi ut predikan på internet tredje lördagen varje månad.

För information om framtida direktsändningar hänvisar vi till vår kalender.

 

På vår YouTube-kanal finns predikningar från våra gudstjänster.

 

Hälsoträffar

Hälsoträffarna har ännu inte kommit igång efter coronapandemin.

Gränna Adventkyrka